TRA CỨU ĐIỂM TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG PTDTNT ĐĂK TÔ NĂM HỌC 2022-2023.

TRA CỨU ĐIỂM TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG PTDTNT ĐĂK TÔ NĂM HỌC 2022-2023.

Lượt xem:

Click vào hình để chuyển tới đường link tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 – 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Kon Tum. ...