• Vũ Thị Hồng Minh
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư, Hiệu Trưởng
 • 0903523259
 • hongminhdtkt@gmail.com
 • A Răng
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Bí thư, Phó hiệu trưởng
 • 0978416109
 • avanrang1969@gmail.com
 • Lê Văn Hùng
 • Ban Giám Hiệu
 • Ủy viên
 • 0909096735
 • lehung83kt@gmail.com