• A Răng
 • BCH Công Đoàn
 • Phó Bí thư, Phó hiệu trưởng
 • 0978416109
 • avanrang1969@gmail.com
 • Lưu Thế Hoàng
 • BCH Công Đoàn
 • Ủy viên
 • 0935538615
 • Nguyễn Thị Kim Sơn
 • BCH Công Đoàn
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0399184246
 • ducson78@gmail.com
 • Lê Thị Thanh Huyền
 • BCH Công Đoàn
 • Giáo viên
 • 0983453807
 • lethanhhuyen.0106@gmail.com
 • Nguyễn Văn Nhàn
 • BCH Công Đoàn
 • Giáo viên
 • 0903526617
 • nguyenvannhankt@gmail.com