• Vũ Thị Hồng Minh
 • Chi Bộ Đảng
 • Bí thư, Hiệu Trưởng
 • 0903523259
 • hongminhdtkt@gmail.com
 • A Răng
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Bí thư, Phó hiệu trưởng
 • 0978416109
 • avanrang1969@gmail.com
 • Lê Văn Hùng
 • Chi Bộ Đảng
 • Ủy viên
 • 0909096735
 • lehung83kt@gmail.com
 • Lưu Thế Hoàng
 • Chi Bộ Đảng
 • Ủy viên
 • 0935538615
 • Nguyễn Thị Sửu
 • Chi Bộ Đảng
 • Ủy viên
 • 0972217990